MIA: Olympia WWII veteran

KING 5's Drew Mikkelsen reports.